Foreldreinformasjon

Vårt informasjonsmateriell er under revisjon og er for tiden ikke tilgjengelig!

Her ligger informasjonsmateriell om flere vanlige sykdommer hos barn. Dette er informasjon som enkelt kan skrives ut for å gis til foreldre og andre pårørende. Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med Kvalitetsutvalget i Norsk Barnelegeforerening.