Norsk barnelegeforening

Interessegrupper

Her finner du oversikt over interessegruppene under Norsk barnelegeforening.

Oversikt over interessegruppeledere og deres kontaktinfo

Alle interessegruppeledere kan nås på følgende epost: ig_ledere@barnelegeforeningen.no.