Norsk barnelegeforening

Interessegrupper

Barnepalliasjon

Barnepalliasjon betyr aktiv, helhetlig og tverrfaglig behandling for at barn og unge med livstruende og/eller livsbegrensende tilstander skal ha best mulig livskvalitet.
11. juni 2019

Palliativ behandling bør tilbys fra diagnosetidspunkt, og utelukker ikke at pasienten samtidig får kurativ eller livsforlengende behandling.
Helsedirektoratets retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose (2016) er veiledende for alle barne- og ungdomsavdelinger i Norge.
Interessegruppen for palliasjon til barn og unge skal være en møteplass for alle barneleger med interesse for dette fagfeltet, som er ganske nytt i Norge.
På Pedweb vil vi legge ut nyheter, artikler og lenker. Alle medlemmer av Barnelegeforeningen kan ta kontakt og komme med innspill og ønsker.
Gruppens første møte finner sted i forbindelse med foreningens Vårmøte i Tønsberg 12.06.19.

Leder for interessegruppen:

Anja Lee,
uxleea@ous-hf.no
mobil 95283660