Norsk barnelegeforening

Aktuelle saker

Samling av offisielle tyske barnekardiologiske retningslinjer (på engelsk) publisert i Cardiology in the Young

Den tyske foreningen for barnekardiologi (Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie) har publisert sine retningslinjer for behandling og oppfølging ved medfødte hjertefeil ( på engelsk) som et supplement til Cardiology in the Young.
15. oktober 2018

DGPK - logo