Norsk barnelegeforening

Aktuelle saker

Utlysning av prosjektmidler fra FFHBs Forskningsstiftelse

Forskningsstiftelsen i FFHB har lyst ut totalt kr.500.000 av forskningsmidler for tildeling i 2018. Utlysningen finnes på nettsidene til FFHB. Søknadsfristen er 26.august 2018.
9. april 2018
FFHB logo
FFHB logo