Norsk barnelegeforening

Fag

Barnekardiologisk grunnutdanning

2014 starter et gruppeopplegg med 5 todagers kurs fordelt over ett år ved Barnehjerteseksjonen, Oslo Universitetssykehus. Dette skal sikre kvalitet og ettervekst i det norske barnekardiologiske miljøet.
15. oktober 2018

Omtrent en prosent av alle nyfødte barn har en form for hjertefeil og benevnes ”hjertebarn”. Behandlingen av denne pasientgruppen blir stadig bedre og flere hjertebarn overlever til voksenalder. Siden 2008 har Rikshospitalet hatt landsfunksjon for kirurgisk og intervensjonell behandling av hjertebarn. Utover kirurgisk og intervensjonell behandling følges disse barna på lokale barneavdelinger og barnepoliklinikker i hele landet. Ansvaret for lokal kontroll av denne pasientgruppen er vanskelig og krever god barnekardiologisk forståelse.

Etter en lengre tids diskusjon i det Norske barnekardiologiske miljøet har det kommet økende press for å etablere en organisert barnekardiologisk utdannelse. Barnekardiologisk avdeling på OUS, Rikshospitalet vil derfor starte en årlig kursserie som skal gi et grunnlag for lokal barnekardiologisk oppfølging.

Kursserien vil bestå av 5 todagers kursopphold på OUS, Rikshospitalet, fordelt på ett år. Alle kursdagene vil ha et fast program med undervisning, kliniske eksempler og deltagelse på hjertemøter der hjertebarn diskuteres i et tverrfaglig forum med barnekardiologer, barnehjertekirurger og barneradiologer. (Kursoppsettet finner du til høyre på denne siden.)

Vi ønsker å ha faste grupper som gjennomfører et helt års kurs som en klasse. Dette vil være med på å bygge opp et samhold som vi tror er viktig når man får ansvar for behandling av en såpass faglig krevende pasientgruppe. Dersom man ikke kan delta på ett eller flere av de planlagte kursdagene i løpet av et år, kan kurset fullføres neste år.

Kostnaden for kurset vil være: 5 x 2500,- kr
I tillegg kommer reise og bo kostnader.

Den skisserte grunnutdannelsen er ment som en starthjelp til å øke kompetansen for dem som jobber med medfødte hjertefeil i Norge. Utdannelsen vil også gi en personlig kjennskap til det barnekardiologiske miljø, og vil derfor være med på å øke kommunikasjon om pasientene. Vi vil prøve å etablere barnekardiologisk utdannelse som et krav for å kunne påta seg lokalt behandlingsansvar for hjertebarn, og vil derfor utstede kursbevis for ferdig utført kurs.

Alle henvendelser vedrørende barnekardiologisk utdannelse kan stiles til overlege Gaute Døhlen, Barnekardiologisk avdeling, OUS, Rikshospitalet. E-post: gdohlen@ous-hf.no