Norsk barnelegeforening

Fag

Endokarditt-profylakse

I løpet av 2000-tallet har forskningen og diskusjonen rundt forebygging av infeksiøs endokarditt ført til store endringer i de internasjonaleretningslinjene. I 2007 kom nye amerikanske og deretter nye europeiske retningslinjer for endokardittprofylakse som reduserte betydelig diagnoser og indikasjoner for antibiotikaprofylakse. I 2008 ble de europeiske retningslinjene akseptert for norske forhold i voksenkardiologien av Norsk cardiologisk selskap (publisert i Hjerteforum).
15. oktober 2018

Ved oppdateringen av Veileder i generell pediatri i 2010/2011 ble veilederprosedyren tilpasset de nye retningslinjene.

Reviderte retningslinjer publisert i Veileder i generell pediatri (2011) finner du her.