Norsk barnelegeforening

Fag

Foreldreinformasjon

Foreldreinformasjon på norsk omkring hjertesyke barn og medfødte hjertefeil finnes fra forskjellige kilder:
15. oktober 2018
Illustrasjonsbilde av far og barn
Illustrasjon av far og barn.
  • fra Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB)
  • fra interessegruppen i Barnekardiologi i Norsk barnelegeforening
  • fra Barnehjerteseksjon, Oslo Universitetssykehus.

Foreldreinformasjon fra FFHB

I samarbeid med norske barnekardiologer har FFHB høsten 2013 publisert nye diagnosekapitler omkring spesifikke medfødte og erhvervede hjertefeil og hjertesykdommer. Det ble laget helt nye illustrasjoner til disse informasjonssidene.

Foreldreinformasjon fra FFHB finner du her. 

Foreldreinformasjon fra IG i Barnekardiologi i NBF og fra Barnehjerteseksjonen på OUS:

Nedenfor finner du forskjellige informasjonsskriv til nedlasting.

Informasjonsskrivene er diskutert og godtatt av interessegruppen i barnekardiologi.

OUS-skrivene er utarbeidet av spesialsykepleier Elin Hjorth-Johansen og overlege Henrik Holmstrøm i samarbeid med en tverrfaglig arbeidsgruppe ved barneklinikken Rikshospitalet,  Oslo Universitetssykehus.

OUS-informasjonsskrivene ble gjort kjent for interessegruppen for barnekardiologi som ble spurt om kommentarer og rettelser. Gjeldende versjoner er delvis fra januar 2012. i september 2013 kom en oppdatering av informasjonen om hjertesvikt samt tre nye skriv: "etter hjerteoperasjon", "ernæring etter Norwood-operasjon" og "hensyn etter Norwood-operasjon".

Alle skrivene kan således brukes av barnehjerteleger fra andre sykehus i Norge som informasjonsmaterial. Legen som deler ut informasjonen er ansvarlig for at innholdet eventuelt er tilpasset individuelle (lokale) forhold. Stryk evt. avsnitt som ikke passer.