Norsk barnelegeforening

Foreldreinformasjon

Medikamentinformasjon fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Legemiddelinformasjon om hjertemedikamenter har gått gjennom høringsrunden blant landets barnekardiologer og er nå publisert på kompetansenettverkets nettsider. Her kan du laste ned informasjonsskriv om alle relevante hjerte-relaterte medikasjoner.
15. oktober 2018
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn - logo
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn logo

Medikamentskrivene ble på oppdrag fra Nasjonalt kompetanseverk for legemidler til barn utarbeidet på Oslo Universitetssykehus av en prosjektgruppe bestående av barnekardiolog Henrik Holmstrøm, sykepleier Elin Hjorth-Johansen og farmasøyt Cathrine Kjeldby-Høie.

Etter at skrivene var ferdige ble de presentert for gjennomgang og diskusjon til alle landets barneleger som jobber med barn med hjertesykdom og medfødte hjertefeil. Etter denne høringsrunden ble informasjonsskrivene kvalitetssikret og standardisert av NKLB som nå har pulisert dem på sine egne nettsider.

Informasjonsskrivene er et stort framskritt ved å kunne gi utfyllende, kvalitetssikret og enhetlig medikamentinformasjon til omsorgspersoner rundt barn med hjertesykdom og/eller medfødte hjertefeil.