Norsk barnelegeforening

Hjertesvikt hos barn

ISHLT 2014 Guidelines for the Management of Pediatric Heart Failure

De første reviderte internasjonale retningslinjene om hjertesvikt hos barn siden 2004. Forhåpentligvis et nyttig verktøy for alle barnekardiologer, både når det gjelder standardisert diagnostikk og forløpskontroll, men også for mer standardisert medikamentell behandling.
15. oktober 2018

International Society for Heart and Lung Transplantation har etter en konsensus-process høsten 2014 publisert nye internasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av hjertesvikt hos barn. En "executive summary" kan lastes ned gratis fra Journal of Heart and Lung Tranplantation.

En utvidet versjon av retningslinjene kan bestilles i form av en monografi fra ISHLT.