Norsk barnelegeforening

Hjertesvikt hos barn

Kanadiske retningslinjer for utredning og behandling av hjertesvikt hos barn

I desember 2013 ble det publisert nye kanadiske retningslinjer for symptompresentasjon, diagnostikk og behandling ved hjertesvikt hos barn. Det er første gang siden 2004 at det er publisert behandlingsretningslinjer på dette for oss viktige feltet.
15. oktober 2018
logo Canadian Cardiovascular Journal
logo Canadian Cardiovascular Journal

Førsteforfatter er Paul Kantor fra Edmonton, tidligere Sickkids i Toronto. Hans tidligere publikasjoner om pediatrisk hjertesvikt er å finne som viktige referanser for avsnittet om hjertesvikt i den reviderte Akuttveilederen fra 2012/2013.

I påvente av internasjonale retningslinjer for utredning og behandling av hjertesvikt hos barn fra ISHLT (International Society of Heart and Lung Transplantasjon) som forventes for slutten av 2014 eller tidlig 2015, blir dette nok meget viktige og matnyttige retningslinjer. Både artikelen og retningslinjene er praksisorienterte for både utredning og behandling.

Retningslinjene er tilgjengelig online i fulltekst versjon. Klikk her.