Norsk barnelegeforening

Oppfølging / rutiner

Kardiovaskulær risikovurdering ved oppstart/bruk av sentralstimulerende behandling

Vurdering av barn som skal starte med sentralstimulerende behandling for AD/HD eller som står på behandling utgjør noen steder i landet en betydelig del av henvisningsmengden til en barnekardiologisk poliklinikk. I Tidsskriftet nr. 7 (8. april 2014) gir prof. Ansgar Berg og kolleger en god oversikt over kardiovaskulær risiko ved slik behandling og kommer med praktiske anbefalinger for risikovurdering.
15. oktober 2018