Norsk barnelegeforening

Fag

Stønad til barn med hjertesykdom

Styre i barnekardiologisk interessegruppe har ved sin leder Asle Hirth og i samarbeid med Barneklinikken i Bergen og i dialog med styret og hele interessegruppen laget et dokument for å fremme enhetlig praksis i Norge rundt stønader og trygdeforhold for hjertesyke barn og deres foresatte. Dokumentet er utarbeidet i 2014/2015 og er publiseret i sin første versjon i april 2015. Framtidige oppdateringer vil måtte ta hensyn til endringer i regelverk og/eller praksis hos NAV og andre ansvarlige instanser. Dokumentet er ment å være rådgivende og det må selvsagt alltid tas forbehold om særskilte individuelle forhold.
15. oktober 2018