Norsk barnelegeforening

Tidligere disputas

Beate Horsberg Eriksen disputerte om myokardfunksjon hos terminfødte og premature barn

Disputas fant sted i Ålesund 31.oktober 2014.
1. november 2014

Beate Horsberg Eriksen

Detaljer fra NTNU sine nettsider:

Beate Horsberg Eriksen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, har til forsvar for graden ph.d. i klinisk medisin ved NTNU, Det medisinske fakultet, fått antatt avhandlingen

"Myocardial function in infants during postnatal transition and with further maturation: 

A longitudinal echocardiographic study in preterm and term infants"

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeid:

Professor Emeritus Michael Weindling, University of Liverpool

Førsteamanuensis Kristina H. Haugaa, Oslo Universitetssykehus

Professor Emerita Ann-Mari Brubakk, NTNU

 

Prøveforelesningen (oppgitt emne) finner sted fredag 31. oktober 2014 kl. 10:15 i Auditoriet, Ålesund sykehus:

"The role of cardiac etiology in pulmonary distress in the newborn 

- Echocardiographic diagnostic possibilities"

 

Som førsteopponent er oppnevnt professor emeritus Michael Weindling og som andreopponent er oppnevnt førsteamanuensis Kristina H. Haugaa.

Kandidatens veiledere har vært professor Drude Fugelseth, UiO, professor Asbjørn Støylen, førsteamanuensis Torstein Hole, NTNU, og barnelege Eirik Nestaas, Sykehuset i Vestfold.

Postdoktor Bjarne Nes vil lede disputasen.