Norsk barnelegeforening

Tidligere disputas

Siri Ann Nyrnes disputerte om nye ultralydteknikker

Siri Ann Nyrnes forsvarte sin PhD-avhandling på NTNU i Trondheim fredag 24. oktober 2014
14. oktober 2014
Siri Ann Nyrnes
Tid: 24/10 10:00 - 16:00
Sted: Auditoriet, Medisinsk teknisk forskningssenter

 

Siri Ann Nyrnes, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, har til forsvar for graden ph.d. i medisinsk teknologi ved NTNU, Det medisinske fakultet, fått antatt avhandlingen

"New ultrasound flow modalities for evaluation of congenital heart defects"

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeid:

Førsteamanuensis Katarina Hanseus, Skånes Universitetssjukhus

Overlege Helge Skulstad, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Forsker Morten A. Høydal, NTNU

Prøveforelesningen (oppgitt emne) finner sted fredag 24. oktober 2014 kl. 10:15 i Auditoriet, Medisinsk teknisk forskningssenter:

"Behandling av hjertesvikt hos barn med hovedvekt på nyere medikamentelle og ikke-medikamentelle behandlingsmodaliteter"

Disputas finner sted fredag 24. oktober 2014 kl. 12:15 i Auditoriet, Medisinsk teknisk forskningssenter.

Som førsteopponent er oppnevnt førsteamanuensis Katarina Hanseus og som andreopponent er oppnevnt overlege Helge Skulstad.

Kandidatens veiledere har vært førsteamanuensis Bjørn Olav Haugen, professor Hans Torp og førsteamanuensis Lasse Løvstakken, alle NTNU.

Professor Asbjørn Støylen vil lede disputasen.