Norsk barnelegeforening

Tidligere disputas

Thomas Möller disputerer på septumdefekter og pulmonal hypertensjon under aktivitet

Barnelege Thomas Möller forsvarer sin avhandling "Right ventricular pressure response to exercise in congenital heart septal defects" ved Rikshospitalet torsdag 20. januar 2011.
18. januar 2011

Thomas Möller

Pasientene i studien ble undersøkt ved 13 til 25 års alder og var født med enten VSD eller ASD. De fleste pasienter hadde fått sine defekter lukket ved åpen hjertekirurgi tidlig i barndommen. Möller har påvist en trykkstigning i høyre hjertekammer, og dermed i lungearterien, under aktivitet hos en tredjedel av pasientene med hull mellom hjertekamrene. Trykkfenomenet ser i tillegg ut til å la seg fremkalle eller forverre av opphold i 2500 meters høyde.

Prøveforelesning "Pulmonal hypertensjon hos nyfødte" Rødt Auditotium, Rikshospitalet 20.01.11 kl 10

Forsvar av avhandling Rødt Auditotium, Rikshospitalet 20.01.11 kl 12

Thomas har tidligere vært nettredaktør for Pedweb og har en stor del av æren for at vi har et oppegående nettsted i Norsk Barnelegeforening. VI ønsker ham lykke til og gratulerer!