Referat Pediaterdagerne 2013

Kort referat av møte i interessegruppen under Pediaterdagene i Stavanger den 16.1.13.

Det var møtt opp 9 deltakere på møtet. 
1. Borreliose. Overlege Dag Tveitnes, Barneavdelingen, Stavanger universitetssykehus, som nettopp har disputert på borreliose, innledet. En del pasienter presenterer komplekse problemstillinger og mange diskuterte især forskjellige aspekter i forhold til utredning, diagnostiske muligheter og behandling. Et nytt spennede studie med utgangspunkt i miljøet på Stavanger Universitetssykehus og i samarbeid med barneavdelinger på sør-vest landet skal forsøke å finne bedre indikatorer på tidlig CNS-infeksjon.
2. Osteomyelitt og artritt. Henrik Døllner orienterte om nye retningslinjer for behandling av infeksjoner i bein og ledd slik som de vil framgå i tredje revisjon av Veilder i akutt pediatri. Her anbefales kortere behandlingstid intravenøst og total behandlingstid i tilfelle med god respons på initial behandling.