Norsk barnelegeforening

Interessegrupper

Medfødt metabolsk sykdom

Interessegruppen for medfødt metabolsk sykdom, Norsk Barnelegeforening ble opprettet på Vårmøtet i Førde 2011.
4. desember 2018

Styre:

profilbilde
leder
Yngve Thomas Bliksrud
profilbilde
Terje Rootwelt
Oslo Universitetssykehus
profilbilde
Magnhild Rasmussen
Oslo Universitetssykehus
profilbilde
Eirik Vangsøy Hansen
Haukeland Universitetssykehus
profilbilde
Siren Berland
St. Olavs hospital/ Haukeland Universitetsykehus