Norsk barnelegeforening

Interessegrupper

Norsk Barnenevrologisk Forening (NBNF)

Interessegruppe for barnenevrologi og habilitering

NBNF er en interessegruppe for barnenevrologi og består av leger som arbeider med barnenevrologi og barnehabilitering. NBNF het tidligere BIG(Barnenevrologisk interessegruppe).

Nettsiden blir til ved tips fra medlemmene.

Vi håper at medlemmene er nøye med melde fra om deltakelse i interessegruppen via endringer i "min profil".

Mye stoff blir kun tilgjengelig for leger, noe tilgjengelig for bare barneleger og noe blir tilgjengelig for bare de legene som har meldt sin interesse i interessegruppen. Mail fra foreningen vil etterhvert bli sendt fra denne hjemmesiden.

Ny nettside under barnelegeforeningen er under utarbeidelse gjennom legeforeningens plattform. Den vil være i utvikling og kan endres i struktur og oppsett. Alle innspill til nettredaktør mottas . Alle vennlige innspill til nettredaktør mottas med takk.