Norsk barnelegeforening

Norsk Barnenevrologisk Forening (NBNF)

Årsmøteinnkalling 22. mars 2020

Årsmøte i Norsk Barnenevrologisk forening (NBNF) holdes søndag 22. mars 2020 kl 19:00 i Stavanger. For mer informasjon, se vedlegget nederst på siden.
6. mars 2020
Stavanger
Stavanger. Foto: colourbox.com