Norsk barnelegeforening

Norsk Barnenevrologisk Forening (NBNF)

Årsmøteinnkalling 24. mars 2019

Årsmøte i Norsk Barnenevrologisk forening (NBNF),
Søndag 24. Mars 2019, kl: 19.00
Sted: Scandic Lillehammer.
7. mars 2019

Agenda:

 1. Valg av møteleder og referent.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Behandle styrets årsberetning 2018.
 4. Behandle og godkjenne regnskap for 2018
 5. Behandle styrets forslag til budsjett for 2019
 6. Vedta kontingent
 7. Foreta valg av styre.
  Følgende er på valg; Cathrine Monrad Hagen, Sean Wallace og Jasmina Tajsic. Cathrine takker nå for seg. Sean og Jasmina ønsker å være med videre.

  Katrine Leversen og Johan Aske Lund er ikke på valg i år.

  Valgkomiteen er fortsatt Anders S. Alme (Bergen), Andreas Slørdahl (St.Olav): Og innstiller følgende: Torunn Thune fra Trondheim som nytt styremedlem og Inger Lund-Kordahl fra Haugesund som varerepresentant.

  Det er mulig å komme med benkeforslag både før og under møtet.
 8. Valg av ny valgkomite.
 9. Evt.

Årsberetning og regnskap vil bli ettersendt samt være tilgjengelig i papirversjon på årsmøtet.
Etter årsmøtet er det felles middag kl 20.30.
(Som tidligere informert om meld fra til johanlund78@gmail.com dersom du skal være med på middagen. Betales av hver enkelt på hotellet.)