Norsk barnelegeforening

Norsk Barnenevrologisk Forening (NBNF)

AVLYSNING

Pga situasjonen med Coronaviruset/Covid19 må vi dessverre avlyse vintermøtet i Stavanger 23-24.03-20. Vi prøver å få arrangert møtet på et senere tidspunkt.

Legeforeningen har åpnet for å refundere kursutgifter for kurs som blir avlyst pga situasjonen med coronaviruset. Ber om at påmeldte først prøver å få refundert utgiftene derfra.

(Foreningen må betale hotellet når arrangementet avlyses på så kort varsel).
12. mars 2020
Virus
Foto; colourbox.com