Gunnar Oftedal

Gunnar Oftedal f.14.3.33

Gunnar studerte medisin ved Universitetet i Oslo, ferdig 1958. Han ble Spesialist i pediatri 1964 etter tjenester ved Ullevål og Rikshospitalet og ble ansatt ved Sentralinstitutt for cerebral parese (Berg gård) * i 1966, det året instituttet ble åpnet.

Han fikk sin utdannelse i barnenevrologi ved Barnes Hospital, St.Louis Missouri i tidsperioden 1967 til 1969. og ble overlege ved Berg gård, sentralinstitutt for cerebral parese fra 1969.

Det var på den tiden ingen andre institusjoner i Norge med barnenevrologisk ekspertise og hans forgjenger Bjarne Andersen innarbeidet en praksis med barnenevrologiske konsultasjoner fra Berg gård til de ulike fylkesbaserte behandlingshjem i Norge. Dette systemet fortsatte ut i 80-årene.

Berg gård dekket også behovet for barnenevrologi ved Rikshospitalets barneklinikk ved triumviratet Gunnar Oftedal, Ragnhild Kiil og Ruth Bostad fra slutten av 60-årene til langt opp i 90-årene.

Gunnar satte i pennen Innstillingen ”Habilitering av barn. Omsorg for funksjonshemmede og kronisk syke barn” fra 1981 som medlem av en gruppe nedsatt av Pediatrisk selskap og som ellers besto av Helene Pande, Sverre Halvorsen og Bjug Åkre. Denne planen dannet grunnlaget for den desentraliserte habilitering slik den fungerer i dag.

Gunnar sluttet som overlege i 1987. Han startet deretter i privat praksis og fikk egen spalte i Aftenposten: ”Barnelegen svarer deg” og utga i 2000 en bok med et utdrag fra denne spalten.

I 2006 kom boken Håndbok for helsestasjonen for barn 0-5 som han skrev sammen med Nina Misvær.

Han har til nylig vært helsestasjonslege og har i mange år også vært barnemedisinsk konsulent for Gjensidig forsikring. Han er stadig noe aktiv som nettlege.

Gunnar var den første i landet med barnenevrologisk spesialutdannelse. Gjennom sin stilling og aktive bruk av sin rolle som overlege ved den sentrale barnenevrologiske institusjon i Norge har han spilt en sentral rolle i norsk barnenevrologi. For dette ble han også utnevnt til æresmedlem av Barnenevrologisk interessegruppe, nå Norsk barnenevrologisk forening.

*Berg gård, Sentralinstitutt for Cerebral Parese, åpnet 1966, fikk navnet Sentralinstituttet for habilitering i nittiårene. Dette var en frittstående institusjon reist av CP-foreningen, beliggende i Bergskogen to steinkast fra Ullevål stadion. Institusjonen var et eget kapitel i Helse-og sosialdepartementets budsjett . Sentralinstituttet ble innlemmet i Rikshospitalet 1996, og virksomheten ble flyttet til Rikshospitalet i 2006.

Vestby 22.1.2011

Egil Ruud