Norsk barnelegeforening

Æresmedlemmer

Per Erik Waaler

Per Erik Waaler f. 3.6.1933.
16. oktober 2018

Per Erik er født i Oslo og tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1958. Han arbeidet noen år ved forskjellige laboratorier for biokjemi, klinisk kjemi og patologi i Oslo, hadde ett år indremedisin ved avd. Krohgstøtten, Ullevål sykehus før han i 1965 begynte i pediatrien på Rikshospitalet.

 

Etter ett år barnepsykiatri ved Vestfold sentralsykehus begynte han i 1967 ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus hvor han har vært siden. Han ble spesialist i pediatri i 1969.

 

Gjennom årene har han hatt flere studieopphold ved barnenevrologiske sentra i Storbritannia, Sverige og USA. I 1970-årene var han tilsynslege ved CP-foreningens behandlingsbarnehage og faglig rådgiver ved planlegging og bygging av Vestlund habiliteringssenter som ble åpnet i 1975. I 1979 ble han overlege ved Barneklinikkens poliklinikk og leder for utvikling av fagfeltet barnenevrologi ved avdelingen. Da Vestlund habiliteringssenter i 1995 ble slått sammen med Barneklinikken, ble Seksjon for barnenevrologi og habilitering opprettet med Per Erik som seksjonsoverlege. Han var også pådriver for den nybygde observasjonsposten for barnenevrologi som ble åpnet i 2001. Dette var den første avdeling i sitt slag i vårt land.

 

Fra 1980 var Per Erik dosent II, og fra 1985 professor II i pediatri ved Universitetet i Bergen. Hans publikasjonsliste omfatter et 40-talls vitenskapelige arbeider fra 1959 til 2010. Hans hovedinteresser innen forskning har vært: Pediatrisk endokrinologi, barnets normale vekst og utvikling, generell barnenevrologi og habilitering. I de senere år har han særlig arbeidet med epidemiologiske studier av medisinske og psykologiske problemer hos barn med epilepsi.

 

Per Erik ble dr.med. ved Universitetet i Bergen i 1978 med avhandlingen: Cryptorchidism: Clinical, cytogenetic, endocrinological and morphometric studies. Sammen med andre forfattere utgav han Supplement 249 til Acta Paediatrica: Studies in normal male puberty. Hans prisoppgave fra 1983 ved Universitetet i Bergen, Anthropometric studies in Norwegian children, ble publisert i Acta Paediatrica som Supplement 308.

 

Den lange tradisjonen for vekststudier i Bergen startet med professor Sundals percentilkurver for høyde og vekt hos barn registrert i 1950-årene. I 1980-årene ledet professor Waaler sammen med Jørgen Knudtzon arbeidet med å lage norske percentilkurver for høyde, vekt og hodeomkrets for barn og ungdom. Disse kurvene avløste professor Sundals kurver. Per Erik har også deltatt i arbeidet med de nye norske vekstkurvene fra 2009, ledet av Petur Juliusson og professor Robert Bjerknes. Dette er kurver vi alle bruker.

 

En sentral interesse for Per Erik har hele tiden vært oppbygging, organisering og utvikling av barnenevrologi og habilitering i Norge. Sammen med Svein Junker Pedersen og Kristian Sommerfelt skrev han i Tidsskriftet, i 1991 om det barnenevrologiske pasientklientellet, og i 2004 om organisering av behandlingstilbudet innen barnenevrologi og habilitering ved barneavdelingene og habiliteringsenhetene i Norge.

 

I begynnelsen av 1990-tallet var han styreleder i Barnenevrologisk interessegruppe (BIG), og er senere også utnevnt til æresmedlem av BIG, nå Barnenevrologisk forening, for sin innsats innenfor barnenevrologi og habilitering i Norge.

 

Ålesund 5.3.2011

Noralv Breivik