Ruth Bostad

Ruth Bostad f.21.1.33

Ruth Bostad har sin medisinske utdannelse fra Universitet i Oslo, ferdig 1957. Hun ble spesialist i pediatri i 1966 etter tjenester ved Haukeland sykehus, i Tønsberg og ved Rikshospitalet.

I årene 1966 og 67 var hun i USA og lærte pediatri og habilitering ved Universitetshospitalet ved University of Missouri–Columbia.

Hun ble ansatt ved Sentralinstitutt for Cerebral Parese (Berg gård) 1967 i halv stilling der hun skulle drifte CP-registret. (Dette registret fungerte helt til begynnelsen av 90-tallet, men døde ut blant annet p.g.a manglende tilmelding av nye tilfeller) Etter en vikarperiode da Ragnhild Kiil var administrerende overlege, ble hun fast ansatt i 1969.

Helt fra slutten av 60-tallet og til Ruth gikk av med pensjon dekket hun, Gunnar Oftedal og Ragnhild Kiil barnenevrologi ved barneklinikken på Rikshospitalet. I de fleste årene var det Ruth og Ragnhild som dekket dette området med et halvt år hver

I 1987 beskrev hun og Ragnhild Kiil i Tdnlf Rett syndrom for første gang i Norge.

Ruth var med på å ”starte” barnenevrologien i Norge. Hun var kjent som en dyktig og samvittighetsfull kliniker som nå nyter sitt otium.

Hun ble utnevnt til æresmedlem av Barnnevrologisk interessegruppe, nå Norsk Barnenevrologisk forening

Vestby 23.1.11

Egil Ruud