Meld deg som interessert og/eller som medlem!

Motta aktuelle meldinger, invitasjon til samarbeidsmøtene etc.

Her kommer du til  interessegruppen i barnenevrologi(krever innlogging som medlem i Dnlf)

 

Er du interessert i å være medlem av NBNF ønsker vi at du betaler årlig medlemskontingent.

kontonr 0530.26.27438 Norsk Barnenevrologisk Forening.

Kr 300,- for leger

kr 100,- for pensjonister

Æresmedlemmer gratis.

Å delta i interessgruppens forum på denne hjemmesiden er kostnadsfritt.

Betalende medlemmer har stemmerett i foreningen.