Vedtekter NBNF

Vedtekter vedtatt på årsmøtet i NBNF på Kongsvold 2011