Norsk barnelegeforening

Norsk Barnenevrologisk Forening (NBNF)

Vintermøtet 2019

Vintermøtet blir 24.-26.03.19 på Lillehammer Hotell. Hold av datoene, nærmere info angående program og påmelding kommer. Hovedtema blir bevegelsesforstyrrelser, samt innlegg fra medlemmene.
7. mars 2019