Norsk barnelegeforening

Doktorgradsarbeid

Fosterets pustebevegelserMiriam Kim Nyberg disputerte fredag 18. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Haemodynamics of fetal breathing movements: An ultrasound study on the umbilical and caval veins”.
12. januar 2012

Fosterets pustebevegelser ble først dokumentert for rundt 150 år siden. Fenomenet har vært ansett som en mekanisk øvelse til livet etter fødselen, men den fysiologiske betydningen har vært uklar. Fosterets gassutveksling skjer i morkaken og oksygenforsyningen via navlesnoren, mens luftveiene og lungene er fylt med væske.

Etter at ultralydteknologien ble innført har menneskefosterets pustebevegelser latt seg studere. Man ser at pustebevegelsene påvirker blodstrømshastigheten i navlesnoren samt mange andre blodkar i fosterkroppen, men om dette fenomenet løser noen fysiologiske oppgaver er fremdeles usikkert. I forskningsarbeidet har Nyberg undersøkt hypotesen om at pustebevegelsene er en ”hjelpemotor” for å øke blodstrømmen i takt med et varierende oksygenbehov.

Studien viser at fosterets pustebevegelser kan knyttes til økt blodgjennomstrømning i morkaken og dermed bidra til økt gasstransport og -utveksling. De fører dessuten til en omfordeling av blod til prioriterte områder. Ved kraftige pustebevegelser holdes blod med lavt oksygeninnhold tilbake i fosterets nedre hulvene mens bloddrenasjen fra hodet til hjertet øker, og slik forsterkes blodforsyningen og gasstransporten til hodet. Resultatene av studien støtter hypotesen om at fosterets pustebevegelser er en viktig mekanisme for å regulere transport av oksygen og karbondioksid, og at pustebevegelsene i fosterlivet derfor har en funksjon som likner den de har etter fødselen.

Arbeidet utgår fra Klinisk fosterfysiologisk forskningsgruppe ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, med professor Torvid Kiserud som hovedveileder og seksjonsoverlege dr. med. Synnøve Lian Johnsen som biveileder.

Personalia:
Miriam Kim Nyberg (f. 1981) er oppvokst i Oslo. Hun avla sin medisinske embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2009. Siden 2003 har hun vært tilknyttet Klinisk Fosterfysiologisk Forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen, først som forskerlinjestudent og siden som stipendiat.

Kontaktpersoner:
Miriam Kim Nyberg, Tlf. 992 67336, epost: miriamnyberg@gmail.com

Sakset fra www.uib.no