Norsk barnelegeforening

Doktorgradsarbeid

Multiresistente bakterier i nyfødtintensivavdelinger

Siren Rettedal disputerer i morgen. NPF ønsker lykke til.
14. januar 2016

Her kan du lese mer om doktorgradsarbeidet til Siren Rettedal.