Norsk barnelegeforening

Doktorgradsarbeid

Ny behandling av fødselssmerter med Remifentanil

Tor Oddbjørn Tveit disputerer 18. april 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Remifentanil as analgesia for labour pain”.
13. april 2013

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:
18.04.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: “Anestesiologiens rolle ved stor obstetrisk blødning”.
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91. Bergen

Tidspunkt og sted for disputas:
18.04.2013, kl. 11.30, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91. Bergen

Link til UIB