Norsk barnelegeforening

Doktorgradsarbeid

Sparketelling – et trygt og nyttig hjelpemiddel for gravide


Eli Saastad forsvare sin avhandling 28 mars: Effects of fetal movement counting – a multi-center randomized, controlled trial.
15. april 2012

Sparketelling – et trygt og nyttig hjelpemiddel for gravide

Redusert fosteraktivitet kan være et uttrykk for at fosteret er i en sårbar eller truet tilstand. Sparketelling er et hjelpemiddel som kan hjelpe gravide til å følge med på eget barns aktivitetsmønster på en systematisk måte. Dermed kan redusert fosteraktivitet oppdages slik at observasjon og oppfølging kan iverksettes for å hindre uheldig svangerskapsutfall.

Jordmor Eli Saastad og medarbeidere har vist at sparketelling uten på forhånd tallfestede grenser for redusert aktivitet var assosiert med forbedret identifikasjon av veksthemmede fostre og en redusert andel nyfødte i dårlig forfatning umiddelbart etter fødsel. Sparketelling medførte verken økt andel konsultasjoner som følge av gravides bekymring for redusert fosteraktivitet eller inngrep før eller under fødsel. Gravide i tellegruppen beskrev mindre bekymring enn kvinnene i kontrollgruppen. Majoriteten av kvinnene beskrev sparketelling positivt.

I sin avhandling har Eli Saastad studert effekter av bruk av sparkeskjema blant 1123 gravide ved ni norske sykehus i 2007-09. Halvparten av kvinnene som deltok ble instruert i å registrere tiden det tok å kjenne 10 bevegelser fra barnet, noe som gjennomsnittlig tar ca 10 minutter. Dette skulle de gjøre en gang daglig i siste tredjedel av svangerskapet. Studiens øvrige deltagere fulgte det norske svangerskapsomsorgs-programmet, hvor sparketelling ikke anbefales.

Tidligere studier har vist at nytteverdien av sparketelling for å identifisere fosterproblemer er usikker, og det var viktig å kartlegge mulige negative effekter. Denne avhandlingen har vist at sparketelling uten tallfestede grenser for redusert aktivitet er en trygg metode som kan stimulere gravides årvåkenhet og følsomhet overfor barnet. Mer forskning er nødvendig for å finne ut om sparketelling med tallfestede grenser for redusert aktivitet bør anbefales, enten rutinemessig eller bare til gravide med risikosvangerskap.

Hentet fra www.med.uio.no