Norsk barnelegeforening

Doktorgradsarbeid

Viktig ny studie som gir en fullstendig oversikt over bruk av forskrevne medikamenter før og under svangerskapet blant gravide i LAR.

Master i psykologi Ingunn Olea Lund forsvarte sin avhandling for graden ph.d.: Pregnant women in Opioid maintenance treatment (OMT) : Maternal and neonatal outcomes 12.april.
29. mai 2013