Norsk barnelegeforening

Nyheter

Nyhetsbrev

Norsk Perinatalmedisinsk Forening (NPF), er en fagforening som ble stiftet i 1987 og som omfatter yrkesgruppene jordmødre, nyfødtsykepleiere, barneleger og obstetrikere. Foreningen arbeider for å fremme perinatalmedisin i Norge og den viktigste oppgaven er å arrangere perinataldagene i november hvert år.
11. februar 2020
Grener med snø i solskinn
Foto: colourbox.com

Til disse dagene inviterer vi forelesere fra inn og utland slik at vi alle kan holde oss oppdatert på forskning og ny kunnskap innen perinatologi. NPF-styret omfatter åtte fagpersoner (to av hver av yrkesgruppene i foreningen) som er ansvarlige for å sette sammen det faglige programmet for perinataldagene og for å holde kontakt med nasjonale og internasjonale fagmiljøer og organisasjoner.

I år arrangeres perinataldagene den 12. og 13. november i Oslo og noen av temaene er:

  • Perinatal asfyksi
  • Perinatalkomiteenes arbeid i Norge
  • Neonatal transisjon og optimalt avnavlingstidspunkt hos syke og premature
  • Global helse
  • Varighet av fullamming, pro/contra
  • Føtal og postnatal vekst
  • Frie foredrag
  • Kloke valg i perinatologien
  • Flerlingsvangerskap; risiko og utfall

Hold av disse to dagene i november og møt opp i Oslo til perinataldagene! Bli kjent med kolleger fra andre perinatal-profesjoner og lær av hverandre. Vi kan garantere et program på høyt faglig nivå med mange profilerte forelesere fra inn og utland! Påmeldingsinformasjon vil bli lagt ut på våre nettsider og via e-post til alle barneavdelinger i landet (ved avdelingsoverlege) snarlig.

Til perinataldagene kan du sende inn abstrakt hvor du presenterer din forskning eller en klinisk sykehistorie. Bidragsytere til frie foredrag konkurrerer om to priser for beste foredrag på NOK 5000, èn til obstetrikk og èn til nyfødt

NPF deler også ut NPF-stipendet på NOK 25 000. Du kan sende søknad hvor du beskriver et forskningsprosjekt som er i gang eller under planlegging. Se våre nettsider for mer informasjon.

Mange fagforeningen har opplevd synkende medlemstall de siste årene. Dette gjelder dessverre også for NPF, selv om vi har svært mange trofaste tilhengere som har vært medlem i hele sitt yrkesaktive liv. Tusen takk til alle dem!!

Vi behøver likevel at DU er aktiv i norsk perinatologi og at nettopp DU er medlem i NPF. Medlemsskap vil gi stor reduksjon i kongressavgiften ved perinataldagene. Det viktigste er likevel å bidra til at perinatalmedisinen er synlig og har kraft til å løfte dette fagfeltet i Norge. Økt medlemsmasse og fokus på perinatologi vil gi effekter for samarbeidet mellom våre fagfelter og dermed føre til bedre behandling av mor og barn. NPF og perinataldagene er det eneste nasjonale forumet hvor alle perinatale yrkesgrupper kan treffes og utveksle erfaringer tverrfaglig.

Medlemsskap koster 300,- pr år og kontingenten har ikke økt på 10 år.

Meld deg inn ved å trykke deg inn her. Vi trenger DEG!