Norsk barnelegeforening

Nyheter

Velkommen til gratis faglig webinar onsdag 11.11.2020 kl. 18.00 – 20.30

Kjære medlemmer i Norsk Perinatalmedisinsk Forening (NPF)
og andre interesserte.
21. oktober 2020

Året 2020 har vært annerledes på så mange måter på grunn av Covid-19 pandemien.

Dere mottok derfor beskjed i sommer om at NPF måtte avlyse årets perinataldager, men at vi ville erstatte dette med et web-basert møte den 11. november 2020.

Styret i NPF har derfor den store glede å invitere dere til faglig webinar med påfølgende generalforsamling den 11.11.20 kl. 18.00-20.30 (tilkoblingslink kommer).

Program:

Webinaret vil foregå på engelsk og består av foredrag av to profilerte fagpersoner med engasjement for perinatalmedisin.

Kl. 18.05-18.35:  Dr. Gerhard Visser, Professor Emeritus, Utrecht Universitet, Nederland

Tittel: Should all pregnant women be offered induction of labor at 39 weeks?

Kl. 18.35-19.05:  Dr. Ola Andersson, Professor, Lunds Universitet, Sverige

Tittel: Optimal umbilical cord management in different clinical situations; evidence of short and long-term neonatal outcomes.

Kl 19.05-19.15:  Diskusjon/spørsmål

Kl 19.15-20.15:  Generalforsamling NPF, for medlemmer og andre interesserte

Dagsorden for generalforsamling:

  • Valg av ordstyrer 
  • Valg av referent
  • Årsberetning fra styret i perioden fra forrige  generalforsamling
  • Fremlegging av regnskap
  • Fremlegging av budsjett
  • Bestemmelse av kontingent
  • Andre saker?
  • Umiddelbart etter general-forsamlingen: Utdeling av NPF stipender!

Med vennlig hilsen, på vegne av styret NPF, Beate Horsberg Eriksen, leder.