Norsk barnelegeforening

Om NPF

Bli medlem

NPF har i mange år hatt omkring 8-900 betalende medlemmer, men de siste årene har antall medlemmer vært klart fallende. For at vi fortsatt skal være en slagkraftig forening, er det viktig at så mange som mulig av profesjonelle helsearbeidere innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og nyfødtmedisin slutter opp om foreningen.
4. desember 2018

Som medlem i Norsk Perinatalmedisinsk Forening kan du holde deg oppdatert på nyheter via vår nettside eller facebook. 

Kontingenten er for tiden kr. 300 pr. år.

Verv et medlem til NPF

NPF har de siste årene engasjert seg både faglig og fagpolitisk i viktige saker. Foreningen ønsker å bli hørt av politikere og helsemyndigheter, og delta aktivt i utvklingen av vårt fagfelt både nasjonalt og internasjonalt. Ta kontakt med kolleger på avdelingen hvor du arbeider og fortell om NPF, og verv som medlemmer de som ikke allerede er det!

Innmelding i NPF

Meld deg inn i NPF via Gyro Conference AS (tidligereThue & Selvaag Forum AS) som fører foreningens medlemslister. Du melder deg lettest inn som medlem via denne linken eller ved å sende en e-post til Guro Steine hvor du oppgir navn, adresse og yrkestittel. Når innmeldingen er mottatt vil du få tilsendt en giro for betaling av medlemsavgift.

NPFs medlemsregister

NPFs medlemsregister er tilgjengelig på internett. Du kan logge deg på og endre din adresse direkte i registeret. Det er viktig å presisere at du har tilgang til dine egne opplysninger på nettet. Du bes innstendig om å logge deg inn og endre adressen om den ikke er riktig. Har du problemer med registeret kan du kontakte Guro J. Steine hos Gyro Conference AS på telefon 61287320 eller epost Guro J. Steine. Endring av navn og adresseopplysninger kan også gjøres på epost til Guro J. Steine.