Norsk barnelegeforening

Om NPF

Lover for NPF

Vedtatt på De 1. Norske Perinataldager, Oslo 18. september 1987, med endringer foretatt ved De 12. Norske Perinataldager, Tromsø 16. november 1998, De 13. Norske Perinataldager, Stavanger 13. november 1999 og ved de 26. Norske Perinataldager, Haugesund 6. November 2013.
4. desember 2018

Lovene