Norsk barnelegeforening

Om NPF

Styret i NPF

Styremedlemmer 2020.
13. februar 2020

Navn: Beate Horsberg Eriksen
Nyfødtlege
Verv: Leder
Sted: Ålesund, sjukehus, Barne- og ungdomsklinikken
Telefon: 70 10 50 00
E-post: beate.eriksen@me.com 

Navn: Jørg Kessler
Obstetriker
Verv: Nestleder
Sted: Haukeland Universitetssykehus, Kvinneklinikken
Telefon: 55 97 50 00
E-post: jorg.kessler@kk.uib.no 

Navn: Elisabeth Hanesand
Nyfødtsykepleier
Verv: Kasserer
Sted: Haugesund sjukehus, Barneavdelinga
Telefon: 05253
E-post: e.hanesand@gmail.com 

Navn: Stine Bernitz
Vitenskapelig sekretær
Verv: Styremedlem
Sted: OsloMet
Telefon: 909 44 715
E-post: stineb@oslomet.no  

Navn: Heidi Frostad Sivertsen
Obstetriker
Verv: Styremedlem
Sted: Nordlandssykehuset Bodø
E-post: heidi.frostad.sivertsen@gmail.com 

Navn: Mariann Haavik Lysefjord Bentsen
Nyfødtlege
Verv: Webansvarlig
Sted: Haukeland

Navn: Tove Anita Fagerli
Jordmor
Verv: Webansvarlig
Sted: St. Olavs Hospital
E-post: tove.anita.fagerli@stolav.no

Navn: Linn Jahren Gustavsen
Sykepleier
Sted: Drammen sykehus,
E-post: linnjagus@gmail.com