Norsk barnelegeforening

Interessegrupper

Nyfødtmedisin

Interessegruppe for nyfødtmedisin i Norsk barnelegeforening
4. desember 2018

Styremedlemmer per februar 2015

profilbilde
Haukeland Sykehus (Leder)
Bodil Salvesen
profilbilde
Jannicke Andresen
OUS
profilbilde
Dag Helge Frøisland
SI
profilbilde
Ingrid Nissen
St. Olav