Norsk barnelegeforening

Interessegrupper

Sosialpediatri

Interessegruppe for sosialpediatri, Norsk barnelegeforening
4. desember 2018

Styre - valgt 2013

profilbilde
leder
Arne Kristian Myhre
St.Olavs Hospital
profilbilde
styremedlem
Jon Bland
profilbilde
styremedlem
Anne Marit Gilje
profilbilde
Mia Myhre
styremedlem