Norsk barnelegeforening

Interessegrupper

SPIRO

Interessegruppen for lungesykdommer, Norsk barnelegeforening.
4. desember 2018

SPIRO sin logo

Interessegruppen for lunge- og allergisykdommer har ligget nede i lang tid og skal nå gjenopplives. Nettsiden er under utvikling. Ny leder for interessegruppen er Suzanne Crowley: suzcro@ous-hf.no

Styret for interessegruppen

profilbilde
Leder
Suzanne Crowley
overlege dr. med, OUS, godkjent spesialist i pediatric pulmonology (UK) 1997
profilbilde
ekretær/LIS representant
Torbjørn Nag
LIS i fordypning, OUS
profilbilde
Hege Clemm
Helse Vest
profilbilde
Vebjørn Vik
Helse Midt-Norge
profilbilde
Bjørg Evjenth
Helse Nord