Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Retningslinjer for resuscitering av nyfødte (2015)

Norsk resuscitasjonsråd har utarbeidet nye retningslinjer for resuscitering av nyfødte. Ta en titt på deres hjemmeside her.
19. november 2016