Norsk barnelegeforening

2019

Nytt i Pediatri - oppdatering for spesialister

Kurs 13.-14. jan 2020 ved Stavanger universitetssykehus HF.
Oppdatering i bred pediatri for spesialister i vakt eller med behov for generell kompetanse i undervisning og klinisk arbeid.
2. oktober 2019