Norsk barnelegeforening

2020

Kurs i klinisk hypnose og kommunikasjon

Regionsenter for barn og unges psykiske helse i region sørøst arrangerer kurs i klinisk hypnose og kommunikasjon fra høsten 2020.
8. juni 2020