Norsk barnelegeforening

2020

Stipender for global helse

Du kan søke inntil 20000 kroner i stipend for global helse.
10. mars 2020
Stetoskop og jordklode

Søker må være medlem i norsk barnelegeforening, men nytt av i år er at mottaker ikke trenger å være det.

Søknadsfrist er 15. april 2020.

Mer om stipendet finner du i vedlegget nedenfor.