Norsk barnelegeforening

2021

Temamøter nyretransplantasjon barn

Arrangeres 19. januar, 26. januar og 2. februar, 2022 på Zoom
For program og påmelding - se vedlegg.
6. januar 2022