Norsk barnelegeforening

2021

Tiltakskort - luftveisinfeksjoner hos små barn

Ahus har utviklet et tiltakskort ved akutt pustebesvær hos barn for allmennleger der nyttig informasjon presenteres på en lettfattelig og oversiktlig måte.
11. november 2021

Tiltakskortet er utviklet av Chris Inchley (Ahus) på oppdrag fra kommunelegene i Ahus sitt opptaksområde, men kan helt sikkert være nyttig for allmennleger, legevaktsleger og barneleger i hele landet. 

Last ned tiltakskort