Norsk barnelegeforening

2021

Se opptak fra webinar: Vaksinasjon mot covid-19. Også for barn?

Norsk barnelegeforening og Folkehelseinstituttet holdt webinar for barneleger om covid-19 vaksinasjon av barn og unge 22. april 2021.
6. mai 2021

Tema:

  • Om covid-vaksinasjonsprogrammet (Are Stuwitz Berg, barnelege og seksjonsleder FHI)
  • Oppdatert epidemiologi (Pål Surén, barnelege og forsker FHI)
  • Hvem har økt risiko? Data fra BeredtC19 (Ketil Størdal, barnelege og professor, UiO/OUS/FHI)
  • Vaksiner mot covid-19: Status for utprøving hos barn (Sara Viksmoen Watle, barnelege og prosjektleder FHI)
  • Koronavirus etter 2021: En ny barnesykdom? (Ottar Bjørnstad, professor Penn State University)
  • Vurderinger for vaksinasjon av barn og ungdom i Norge og betydning av nye virusvarianter. En ny vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet? (Margrethe Greve-Isdahl, barnelege og leder barnevaksinasjonsprogrammet FHI)