Norsk barnelegeforening

Nyheter

Etterlyser penger til barnepalliasjon

Norsk barnelegeforening har sammen med en rekke andre organisasjoner sendt et åpent brev til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Der etterlyser vi en bedre finansiering av det offentlige helse- og omsorgstilbudet til barn og unge som lever med livstruende og livsbegrensende tilstander.
21. mai 2022
Faksimile Dagens medisin
Faksimile Dagens medisin

I en lengre reportasje i Dagens medisin etterlyser blant annet Anja Lee, leder i NBFs interessegruppe for barnepalliasjon, at det øremerkes midler:

– Vi kan ikke planlegge og bygge opp dette tilbudet med så lite og så kortsiktig finansiering.

– Disse midlene skal fordeles på mange faggrupper, for barnepalliasjon er et tverrfaglig tilbud. Når hver fagperson har 10-20 prosentstilling i et barnepalliativt team, så er ikke det nok til å bygge opp fagområdet.

Les hele reportasjen her:

Leger og sykepleiere etterlyser mer penger til barnepalliasjon

Brevet som ble sendt til Helse- og omsorgskomiteen er vedlagt under.