Norsk barnelegeforening

Nyheter

Europeisk eksamen i pediatri

22. november arrangeres European Board of Paediatrics examination.
14. september 2022
EBP exam

EBP-eksamen arrangeres årlig av EAP. Den er ment å kartlegge kjernekunnskapen i det pediatriske faget. Målgruppen er først og fremst yngre leger to til tre år ut i utdanningen, men er også et egnet verktøy for ferdige spesialister til å bedømme sin egen basalkunnskap og finne egne forbedringsområder. Man melder seg på via EAP sine nettsider. De arrangerer også forberedende kurs og seminarer, som kan kjøpes for en tilleggsbetaling. Styret i FUBU tok eksamen i november 21, og skrev en erfaringsrapport som ble publisert i Paidos med mer informasjon om eksamen. Prisen for eksamen er for europeiske LIS 250€, med mulighet for grupperabatt ved >10 eller >25 deltagere fra hvert senter. (Prisen er 450€ for overleger.) Eksamen er ikke nødvendig for gjennomføring av spesialiseringen i pediatri, men, er en fin selvtest, nyttig for å identifisere sine styrker og svakheter som ung LIS i pediatri.

Nå er det igjen åpnet for påmelding innen 31.oktober til neste eksamen som avholdes tirsdag 22.november.